O festivalu


Smetanovské dny jsou festivalem, jenž za dobu své takřka čtyřicetileté existence získal pevné místo na naší i zahraniční umělecké scéně. Do Plzně přivádí každoročně pozoruhodné interpretační osobnosti a obyvatelům města nabízí nápadité kulturní projekty, pestré zážitky, či zajímavá umělecká setkání.  U zrodu festivalu stála idea mezioborového sympózia sjednoceného společným tématem zaměřeným na různé aspekty života 19. století. Právě mezioborovost činí dodnes ze Smetanovských dnů zcela unikátní počin spojující hudbu, divadlo, výtvarné umění a různé oblasti vědy a kultury. Festival, jenž svým významem dávno přesáhl hranice města, vstupuje v roce 2017 již do 37. roku své existence.

Péči o pořádání Smetanovských dnů převzala od roku 2013 Plzeňská filharmonie spolupracující na tvorbě programu s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. Těleso s bohatou historií náleží k našim předním orchestrům a je vítaným hostem též na zahraničních pódiích. Své kvality plně osvědčilo též v průběhu roku 2015, kdy výraznou měrou přispělo k  úspěchu řady významných projektů v rámci kulturních akcí Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

V roce 2017 bude festival sjednocen mottem Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, jež se stane také ústředním tématem mezioborového vědeckého sympózia. Na jeho pořádání spolupracuje pravidelně tým odborníků z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Archivu města Plzně. Západočeské muzeum v Plzni se připojí tematicky korespondující výstavou Plzeň ve století světla. Západočeská galerie v Plzni pozve na expozici Světlo, šero a temnoty, jež na vybraných ukázkách předních výtvarných umělců naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. Pod názvem Plzeň ve světle osvěty proběhne výstava Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, která přiblíží šíření vzdělanosti mimoškolní cestou: prostřednictvím kulturních akcí, zájmových časopisů, knihoven a rozvoje spolkového hnutí.

Hudební část festivalu obohatí kromě ústředního motta témata vážící se k osobnosti Bedřicha Smetany a připomenuta budou též životní jubilea významných našich či světových skladatelů. Velký prostor v programové skladbě je v letošním roce věnován dílům českých tvůrců klasické a soudobé hudby. Tradiční prolog s masopustním průvodem a lidovou veselicí v režii plzeňského souboru Mladina představí folklórní tradice Plzeňska představující studnici inspirace mnohých tvůrců minulosti i současnosti. Samotný festival zahájí 2. 3. v den narozenin Bedřicha Smetany odpolední pietní akt u sochy tohoto národního tvůrce a večerní slavnostní koncert v sále Měšťanské besedy. V lákavém programu z děl F. Mendelssohna-Bartholdyho, H. Berlioze a L. van Beethovena se představí Filharmonie Hradec Králové pod vedením Andrease Sebastiana Weisera se sólistkou Annou Haase. Dramaturgicky nápaditě sestavená festivalová nabídka přinese následně řadu hudebních lahůdek. Pro milovníky vokální hudby je ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň přichystáno vystoupení předního sólisty berlínské operní scény Jana Martiníka s pianistou Davidem Marečkem. Mezzosopranistka Jana Kurucová se představí s Plzeňskou filharmonií v programu z děl W. A. Mozarta. Převážně duchovní tvorbě J. Brahmse, A. Dvořáka a J. Temla bude věnován koncert našeho předního barytonisty Romana Janála a Ireny Chřibkové. Ctitelé klavírního umění se již nyní mohou těšit na dvě vystoupení vynikajícího francouzského pianisty Pascala Rogé, oblast komorní hudby reprezentují dvě skvělá tělesa - Sedláčkovo a Stamicovo kvarteto. Návštěvníci festivalu se mohou dále těšit i na komponované pořady, recitály, či netradiční hudební projekty. Do světa podmanivých španělských melodií, temperamentních tanečních rytmů zavede návštěvníky Večer s Carmen Edity Adlerové. Netradiční zážitky čekají návštěvníky projektu Pacora Trio originálního slovenského houslisty Stana Palúcha, známého svou kreativitou především v oblasti world music a jazzu. Sympatickým rysem je též tradiční zapojení plzeňských tvůrců a výkonných umělců. Tuto oblast reprezentuje kupříkladu večer Západočeského hudebního centra ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů v pořadu Slovo a hudba, jež představí díla české soudobé umělecké scény. V rámci partnerství s Divadlem J. K. Tyla je pro děti zařazena pohádková inscenace Papageno v kouzelném lese dle Wolfganga Amadea Mozarta, všechny věkové kategorie pak jistě potěší uvedení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.Pestrou nabídku Smetanovských dnů, přinášející množství dalších zajímavých vystoupení, literárně-vědních přednášek a besed, uzavře 23. března koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Ondreje Lenárda. Program zahrnuje díla B. Smetany, A. Dvořáka a E. Lala, jako sólista se představí houslista mimořádných kvalit Ivan Ženatý.

Doufáme, že stejně jako v předchozích letech přinesou Smetanovské dny všem návštěvníkům bohaté a nezapomenutelné zážitky.


Mgr. Lenka Bočanová

Nahrávám kalendář akcí

Dnes nic nehrajeme