Sympozium a výstavy


Výstavy:

Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století

21. 2. - 2. 4. 2018 - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Vernisáž výstavy: 21. 2., 17:00


V průběhu 19. století se Plzeň měnila z řemeslného města se silným podílem zemědělství na město průmyslové. Zrušení poddanství umožnilo volný pohyb obyvatelstva stěhující se do města za obživou. Osmihodinová pracovní doba byla na našem území uzákoněna až roku 1918. Do té doby byl čas věnovaný zaměstnání různě dlouhý, v zemědělství často od východu do západu slunce. Volný čas byl považován za vzácný statek, na který si obyvatelstvo postupně zvykalo. Výstava představí na základě dobových dokumentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje čas pracovních povinností i obvyklé způsoby trávení volného času Plzeňanů ve veřejném prostoru v 19. a na počátku 20. století, kdy se sama Plzeň a její okolí stala žádaným cílem tehdejších výletníků.

Čas, čas, čas… v umění 19. století

23. 2. – 6. 5. 2018 Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“,

Výstava je pořádána v souvislosti s mezioborovým sympoziem věnovaným české kultuře 19. století, a sice 38. ročníkem s názvem Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století. Představuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Bez nároku na vyčerpání tématu výstava sleduje změny zobrazování alegorie a cyklického vnímání času v monumentálním českém malířství. Ukazuje také stylovou proměnu českého umění v rámci celého století a zároveň proměnu člověka, jedince, v nezvratném koloběhu mládí, dospívání, stáří a smrti. Poslední část výstavy pak klade důraz na zachycení okamžiku, vnímání vteřiny a dějů každodennosti jako je například sledování počasí a atmosférických proměn krajiny. Návštěvníci se setkají s díly českých uměleckých autorit, jakými jsou Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Jan Preisler či František Bílek a také s díly nečekanými, méně známými. Výstava vznikla ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni s Národní galerií v Praze.

38. mezioborové plzeňské sympozium

 22. až 24. února 2018

“Pochopit vteřinu
Prožívání času v české kultuře 19. století”

Pořádají Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní galerie v Praze ve spolupráci se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni

Přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni

Kopeckého sady 2

 

Čtvrtek 22. února, DOPOLEDNE

9.00 Registrace účastníků

9.45 Slavnostní zahájení sympozia

 

Jiří Štaif

Čas, prostor a osvojený svět v názorech předbřeznových písmáků mezi kontinuitou a diskontinuitou

Tomáš Dvořák

Rozvoj paleontologie a vnímání historicity času

Václav Smyčka, diskuse

Čas cyklický a lineární, apokalyptický a imperiální, metafyzický a temporalizovaný

Ladislav Futtera

Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu

David Franta

Aorist a imperfektum jako příznak „minulejšího“ času v českojazyčné beletrii 19. století

Ines Koeltzsch, diskuse

Nostalgie a reflexe času v literatuře o venkovských Židech na přelomu 19. a 20. století

 

Čtvrtek 22. února, ODPOLEDNE

 

Dalibor Tureček

Konceptualizace času v české beletrii 19. století

Zdeněk Hrbata

Čas prchavý, plynoucí, běžící, ničící... K typologii, genealogii a konstrukci obrazů a námětů v období romantismu

Jiří Kudrnáč, diskuse

Čas v poezii Elišky Krásnohorské a Irmy Geisslové

Dagmar Mocná

Čas přírody a čas lidského života v Prostých motivech Jana Nerudy

Karel Kolařík

Jiná doba. Podoby bezčasí Jiřího Karáska ze Lvovic

Ivan Štampach, diskuse

Filozofické pojetí času a věčnosti v 19. století

 

Pátek 23. února, DOPOLEDNE - od 9:00

Marcela Zemanová

„Lernzeit“ versus „Spielzeit“. Vnímání a prožívání času v dětství ve šlechtickém prostředí v první třetině 19. století

Katarína Beňová

Album kresieb zo života rodiny Odescalchi

Jan Pezda, diskuse

Čas, prostor a pohyb v cestovních denících „éry zrychlování“

Marie Fiřtová

„Pojďme se projít po pokoji!“ Fenomén Zimmerreise a prožívání času měšťanem

Markéta Dlábková

Dolce far niente. Nicnedělání jako motiv salonní malby a jeho odraz v ilustrovaných časopisech poslední třetiny 19. století

Milena Lenderová

Čas, práce a zahálka v ženské preskriptivní literatuře a ženských časopisech 19. století

Martin Franc, diskuse

Čas v kuchyni

 

Pátek 23. února, ODPOLEDNE

 

Lenka Řezníková

„Deadline“ a „timing“. Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století

Milan Hlavačka

Čas píchacích hodin

Hana Svatošová

Veřejné hodiny

Marie Macková, diskuse

Pracovní doba a úřední hodiny státní správy v Čechách 19. století

Berenika Zemanová Urbanová

„Po dobu solárního roku…“ Čas v divadelní praxi ve druhé polovině 19. století

Jan Kachlík

Lidé, přístroje a manipulace s časem v 19. století

Milan Pospíšil

Struktura operního času aneb Proč Dalibor neutekl

Marta Ottlová – Martin Šochman, diskuse

Zhudebněný čas v opeře

 

Sobota 24. února, DOPOLEDNE – OD 9 HODIN

Petr Šámal

Grafika 19. století – pohotové, nebo zdlouhavé médium?

Petra Trnková

Fotograf pyrotechnikem. Pionýrská éra zábleskového světla ve fotografii

Petra Kolářová, diskuse

Tělo a pohyb. Zachycení okamžiku ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století

Tomáš Winter

Montáž a čas ve vizuální alegorii

Filip Vostal

Zrychlená vteřina rané modernity

Radim Vondráček, diskuse

Závěrečné shrnutí

Nahrávám kalendář akcí

Dnes nic nehrajeme