Jak šli tím zdejším světem

Beseda o knize historika Zdeňka Hazdry

Dům hudby

Podrobné informace

Zpěváka Karla Zicha mnozí znají jako nepřehlédnutelnou osobnost české populární hudby. Avšak méně se už ví, že pocházel z rodiny s mimořádnou kulturní a intelektuální tradicí. V knize „Jak šli tím zdejším světem...“ ožívají příběhy jeho otce Otakara, který na Univerzitě Karlově založil první katedru logiky, i obou dědečků: Otakara Zicha, významného estetika
a skladatele, a Karla Moravce, violisty a člena světoznámého ŠevčíkovaLhotského kvarteta. Děje se tak prostřednictvím fotografií, korespondence, strojopisných vzpomínek a též vyprávění zpěvákovy sestry Marie Bořek-Dohalské, s jejímž manželem Václavem, potomkem
starobylého šlechtického rodu, pojilo Karla hluboké přátelství.

Během večera vystoupí i jeden z kmotrů
knihy, kytarista Štěpán Rak.
Moderuje Pavel Ryjáček