24 hodin s J. F. Smetanou

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Podrobné informace

  1. a 9. 3. 2019, 15:00, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hudební doprovod: Prague Radio Trio

Příhlásit se můžete na: www.zpcas.cz

Josef František Smetana je významnou obrozeneckou osobností Plzně. Rodák ze Svinišťan u České Skalice se do Plzně dostal jako člen premonstrátského řádu z Teplé. Péčí premonstrátů byl v Plzni založen filozofický ústav a Smetana byl jedním z jeho profesorů, zaměřoval se zejména na výuku přírodních věd. Ve spolupráci se svým starším kolegou, matematikem Josefem Vojtěchem Sedláčkem, prosazoval výuku v českém jazyce, byl aktivně činný v obrozeneckých spolcích, založil noviny Posel ode Mže, byl předsedou plzeňské části Lípy Slovanské. Je autorem česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu a astronomie, napsal mnoho básní, založil a ze svých prostředků vybavil českou knihovnu pro studenty ústavu i pro veřejnost, pořádal nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry. Během jeho působení v Plzni zde úspěšně vystudoval jeho o 22 let mladší bratranec Bedřich.

V rámci festivalu Smetanovské dny v roce 2019 si připomeneme tuto všestrannou osobnost odbornou konferencí.

Konferenci pořádá Česká astronomická společnost společně s Plzeňskou filharmonií, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Fakultou pedagogickou v Plzni a dalšími partnery.