42. plzeňské mezioborové sympozium

Dílo a proměna myšlení v české společnosti 19. století

ZČM v Plzni

Podrobné informace

Program

středa, 2. března 2022

18:00–19:00 slavnostní přednáška
Josef Vojvodík, „Dílo“ jako metafora a artefakt
Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK, Praha

------------------------------------------------------

čtvrtek, 3. března 2022

9:30–9:45
Slavnostní zahájení 42. ročníku plzeňského sympozia k problematice 19. století
Jiří Orna, ředitel Západočeského muzea v Plzni
Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie
Pavla Machalíková, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

9:45–11:00
Dílo zakladatelské

Miloš Havelka, Plzeňské sympozium a dějiny idejí: historie vzájemnosti
Centrum pro výzkum osobnosti a etnicity, FHS UK, Praha

Dalibor Tureček, Status literárního díla v 19. století. S glosou k podnětům a limitům sympozia
Ústav bohemistiky, FF JU, České Budějovice

Taťána Petrasová, Metodologie dějin umění a výzkum 19. století v perspektivě pokroku
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Praha

Diskuse

přestávka 11:00–11:10

11:10–12:15
Luboš Velek, Výtečníci a jejich dílo: k významové proměně jednoho pojmu
Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Praha

Michael Wögerbauer, Opera omnia: Sebrané spisy a jejich funkce v literárním poli
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha

Ondřej Horák, „…avšak duše zákoníka je podstatně jiná.“ K významu a inspirativnosti Všeobecného občanského zákoníku (1811)
Katedra teorie práva a právních dějin, PF UP, Olomouc

Diskuse


přestávka 12:15–14:00

14:00–15:15
Autonomie díla a kánon


Tomáš Murár, Od autonomie umění k individualitě uměleckého díla. Proměna uměleckohistorického výzkumu v posledních letech Rakouska-Uherska
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Praha

Dalibor Dobiáš, Rukopisy a jejich evropský kánon
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha

Václav Petrbok, Herderova „Slovanská kapitola“ jako inspirační, motivační, útěšný či bojovný text českého národního hnutí?
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha

Diskuse

přestávka 15:15–15:25

15:25–16:30
Tomáš Hlobil, Co tvoří recepci krásy? Kantovo a Bolzanovo pojetí „Betrachtung“
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Praha

Claire Mádl, Ještě jednou k Voltairovu dílu v Čechách anebo proč nad jeho četbou Dobrovský váhal
CEFRES, Praha – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha

Martin Profant, Otevřenost díla v těsném horizontu
Katedra filozofie, FF ZČU, Plzeň

Diskuse

17:00 vernisáž výstavy Dílo a proměna umělecké scény ve výstavní síni „13“,
Západočeské galerie v Plzni, Pražská 13

----------------------------------------------------------------------

pátek, 4. března 2022

9:30–11:00
Dílo a autor

Anja Bunzel, Žánr jako „dílo“? Nad kulturní praxí salonu 19. století na příkladu Prager musikalisches Album (1838)
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Praha

Karel Šima, Performativita Autora a Díla v Shakespearovských slavnostech roku 1864
Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK, Praha

Markéta Theinhardt, Jak vzniká chef d’oeuvre: pařížské Salony (Čermák, Brožík, Kupka)
UFR d’Études slaves, Université Paris-Sorbonne

Jan Mergl, Malí/velcí: aktualizace, míjení a inovace ve vztahu sklářských rytců a jejich předloh
Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Diskuse

přestávka 11:00–13:00

13:00–14:10
Nesoučasnost současného

Miloš Ševčík, Událost a indeterminovatelnost proměn (ve Focillonových úvahách o vztahu mezi uměním a prostředím)
Katedra filozofie, FF ZČU, Plzeň

Ľubica Schmarcová, Romantické dielo ako konštrukt a dobová aktualizácia
Ústav slovenskej literatúry, SAV, Bratislava

Xavier Galmiche, Literární věda populistická? Příklad středověké Legendy o krásné Mageloně v 19. století česky znovu vydávané, přepsané i komentované
EUR’ORBEM, Univeristé Paris-Sorbonne

Diskuse

přestávka 14:10–14:30

14:30–15:35
Veronika Vejvodová, Světové téma v českém hávu. Raná recepce Dvořákovy Rusalky
Muzeum Antonína Dvořáka, Národní muzeum, Praha

Jiří Zahrádka, Janáčkova Její pastorkyňa jako tzv. realistická opera
Ústav hudební vědy, FF MU, Brno

Veronika Králíková, Alois Jirásek optikou nové doby
Ústav bohemistiky, FF JU, České Budějovice

Závěrečná diskuse a vyhlášení tématu příštího ročníku
15:35–16:30

---------------------------------------------------

Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století
42. plzeňské mezioborové sympozium

2. – 4. března 2022, Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2
(viz www.plzensympozium.cz)
Pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Západočeskou galerií v Plzni a Plzeňskou filharmonií.