Alban Beikircher & Novosvětská

Zahajovací koncert festivalu

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Ermanno Wolf-Ferrari: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 26

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 ‘Z nového světa’

 

Alban Beikircher: housle

Chuhei Iwasaki: dirigent

Plzeňská filharmonie