Bedřich Smetana v dopisech

Dům hudby

Podrobné informace

Hudebně literární pořad představí souborné kritické vydání korespondence Bedřicha Smetany, jehož druhý díl Bedřich Smetana: Korespondence II (1863–1874) vyšel v loňském roce. O Smetanových dopisech, o jejich zpracování a samozřejmě o jejich obsahu a také o dluhu, který máme vůči Bedřichu Smetanovi, bude s editory 2. dílu korespondence PhDr. Milanem Pospíšilem, CSc. a PhDr. Jiřím Kroupou hovořit publicistka Gabriela Špalková. V podání členů Divadla J. K. Tyla zazní během matiné ukázky ze Smetanovy korespondence a z díla Bedřicha Smetany vztahující se k danému časovému období.

Program matiné

Bedřich Smetana - písně:

Lebewohl (Rozloučení, 1846)

Schmerz der Trennung (Bolest z odloučení, 1846)

Einladung (Vyzvání, 1846)

Liebesfrühling (Jaro lásky, 1853)

 

Bedřich Smetana – výběr z klavírního díla:

Etuda C dur (1846)

Macbeth a čarodějnice (1859)

 

Bedřich Smetana – operní dílo

Prodaná nevěsta – duet Principála s Esmeraldou z první verze opery

 

Ukázky z korespondence B. Smetany – dopisy z let 1870 a 1873

 

O korespondenci Bedřicha Smetany hovoří:

PhDr. Olga Mojžíšová PhD., PhDr. Jana Vojtěšková CSc., PhDr. Milan Pospíšil CSc.,

PhDr. Jiří Kroupa

 

Účinkují

Eli Kalčeva – sólový klavír

Radka Sehnoutková (soprán)

Tomáš Kořínek (tenor)

Pavel Pavlovský (umělecký přednes)

Klavírní doprovod prof. Ivan Pařík

 

Pořadem provází Gabriela Špalková