Eliška Krásnohorská & česká opera

Hudebně - literární pásmo

Dům Hudby

Podrobné informace

Literárně hudební pořad je zaměřen na osobnost Elišky Krásnohorské a její dílo s důrazem na vztah k dílu Bedřicha Smetany a k české opeře. V pořadu se kombinuje hudba a mluvené slovo. Zazní árie a duety z oper, které komponoval Bedřich Smetana na libreta Elišky Krásnohorské, árie z oper Karla Bendla a Zdeňka Fibicha na libreta Krásnohorské a její texty zhudebněné Antonínem Dvořákem. Osobnost Krásnohorské přiblíží rovněž recitace její poezie a ukázky z její publikační činnosti.

Účinkují:

Radka Sehnoutková: soprán

Jaroslav Březina: tenor

Dalibor Tolaš: baryton

Monika Švábová a Pavel Pavlovský: recitace

Ivan Pařík:hudební nastudování a klavírní doprovod

Gabriela Špalková, Ivan Pařík: dramaturgie

Gabriela Špalková: průvodní slovo