Irena Chřibková & Martin Opršál

PETR EBEN: V KRAJINÁCH PATMOSKÝCH

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Podrobné informace

Program:

Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga G dur, BWV 541

Pavel Wlosok: Reverberations I pro marimbu

František Gregor Emmert:  ...vanutí... pro marimbu

Ondřej Štochl: Advent - o příchodu anděla JIN (světová premiéra)

Josef Klička: Fantasie na motivy symfonické básně “Vyšehrad” od B. Smetany, op. 33

Petr Eben: Krajiny patmoské pro varhany a bicí

Krajina s orlem

„…čtvrtá byla podobná letícímu orlu.“ Zj,4,7

Krajina se starci

„Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů, a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.“ Zj,4,4

III. Krajina s chrámem

„Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy.“ Zj,11,19

Krajina s duhou

„…a kolem trůnu duha jako smaragdová“ Zj,4,3

Krajina s koňmi

„A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.“ Zj,6,2

„A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč.“ Zj,6,4

„…A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.“ Zj,6,5

„A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt…“ Zj,6,8

Účinkující:

Martin Opršál – bicí, marimba, vibrafon

Irena Chřibková - varhany