Jan Koula - národopisec a novorenesančník

Výstava ke 100. výročí úmrtí

Západočeské muzeum v Plzni

Podrobné informace

2. 3. - 8. 9. 2019

V osobnosti a umělecké činnosti architekta Jana Kouly (1855 - 1919) se setkaly dvě nejvýraznější soudobé snahy o pozdvižení českého národního sebevědomí - zájem o lidové umění a úsilí oživit v současném umění projevy české renesance.

Do takřka monumentální šíře rozloženého Koulova uměleckého díla i do jeho písemných zpráv a edičních počinů se nemalou mírou promítlo i plzeňské prostředí. Dokládá to jeho hluboký vztah k folklórním projevům na Plzeňsku, podrobná znalost zdejších výšivek i plzeňského kroje, stejně jako výrazná stopa jeho novorenesanční tvorby v podobě rekonstrukce plzeňské historické radnice.

Koulovu vstřícnou vazbu k Plzni však umocňovalo i přátelství s tehdejším ředitelem Západočeského umělecko-průmyslového muzea architektem Josefem Škorpilem, díky jemuž dnešní Západočeské muzeum v Plzni vlastní jeden z nejucelenějších souborů Koulových kresebných návrhů, akvarelových studií a uměleckořemeslných předmětů z keramiky či skla.

Výstava ze zdejších bohatých fondů doplněná zápůjčkami dalších umělcových návrhů a prací z českých muzeí by měla Jana Koulu představit nejen jako osobnost nezvykle širokého uměleckého záběru a jedinečného znalce národopisných a uměleckohistorických památek, ale i jako jednoho z prvních a nejdůležitějších zastánců a propagátorů kladného vztahu k historickým tradicím a národní svébytnosti.

Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Kurátoři výstavy: Jan Mergl, Lenka Merglová Pánková