K poctě Bedřichu Smetanovi & Janál, Krajný, Pařík

Dům hudby

Podrobné informace

Koncert přivádí do Plzně významné umělecké osobnosti s mezinárodním renomé, které účinkovaly na prvním ročníku festivalu. Klavíristu Borise Krajného, barytonistu Romana Janála a dirigenta Ivana Paříka, iniciátora a jednoho ze zakladatelů festivalu. Průvodním slovem bude večerem provázet publicistka a moderátorka Gabriela Špalková, která také uvede citace ze vzpomínek na Bedřicha Smetanu a ve svém průvodním slově připomene i souvislosti a zajímavosti vztahující se k jednotlivým dílům.

Program                        

Bedřich Smetana: Louisina polka

                                Jiřinková polka

                                Ze studentského života

                                Vzpomínka na Plzeň

 

Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách, árie Ludiše z 1. dějství

Bedřich Smetana: Salonní polka č. 2

Bedřich Smetana: Dalibor, árie krále Vladislava ze 3. dějství

                                            árie Milady z 2. dějství

 

Bedřich Smetana: Na břehu mořském, koncertní etuda

 

PŘESTÁVKA

Bedřich Smetana: Večerní písně - Nekamenujte proroky

                                                       Kdo v zlaté struny zahrát zná

                                                        Mně zdálo se

                                                        Hej, jaká radost v kole

                                                        Z tvých písní trůn Ti udělám

 

Bedřich Smetana: Poetická polka č. 2

                              Přívětivá krajina

 Bedřich Smetana: Tajemství, árie Kaliny z 2. dějství

 Bedřich Smetana: České tance I. řada: polka a moll

                                                              polka f dur

 Bedřich Smetana: Čertova stěna, árie Voka z 1. dějství

 Bedřich Smetana: Libuše, árie Libuše z 1. dějství 

                                           árie Přemysla z 2. dějství

Bedřich Smetana: České tance II. řada: Furiant

 

  

Účinkují

Boris Krajný - sólový klavír

Roman Janál – baryton

Ivana Veberová - soprán

Ivan Pařík - klavírní doprovod

Průvodní slovo – Gabriela Špalková