O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 19. století

vernisáž výstavy

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Podrobné informace

  1. 2.- 2. 4. 2019

vernisáž 26. 2. v 17:00

Venkovský lid byl v 19. století chápán jako uchovatel národního jazyka, nositel kulturní identity a národních hodnot. Národní obrození se začalo zabývat venkovem a lidovostí jako nedílnou součástí dobové společnosti a kultury. Zvýšený zájem o lidovou kulturu byl doprovázen nejen sběrem a následnou prezentací, ale také přebíráním jejích specifických forem a námětů soudobými autory. Výstava představí tyto činnosti na poli krásné i naučné literatury na příkladech osobností vztahujících se k regionu jejich rodem nebo působením a s využitím fondů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.