Dílo a proměna umělecké scény

4. 3. – 29. 5. 2022 ZČG, výstavní síň „13“

ZČG, výstavní síň "13"

Podrobné informace

Výstava si klade za cíl představit umělecká díla, která ve své době způsobila, nebo měla
způsobit, proměnu estetických i morálních kvalit domácí rakousko-česko-německé
umělecké scény 19. století. Koncepce autorek výstavy z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
vychází nejen z výzkumu výstav pořádaných v zemích koruny české cca v letech 1824–1914,
kde taková jednotlivá díla často rezonovala, ale také z aktuálního poznání reforem výtvarných
akademií, často spojujících nový program s jedním konkrétním, v zahraničí vystaveným
a diskutovaným dílem. Specifickým zdrojem nové imaginace byla mimo okruh výstav
a kritických diskusí také díla spatřená při cestách a pobytech v zahraničí a zachycená
v denících, které zejména pro architekturu jsou důležitým znamením proměny umělecké
orientace. Návštěvníci uvidí zahraniční vzory (například odlitky antických děl, práce A. Canovy, J. F. Overbecka, G. Courbeta, L. Schwanthalera nebo evropské litinové a železobetonové konstrukce) a jejich přímé i nepřímé ohlasy, ale i odmítnutí na domácí
umělecké scéně.

Autoři:

Pavla Machalíková, Taťána Petrasová
Kurátor: Eva Skořepová

Vernisáž: 3. 3. 2022, 18:00