Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století

21. 2. – 10. 5. 2020 ZČG, výstavní síň „13“

ZČG, výstavní síň "13"

Podrobné informace

 

Výstava je připravena jako již tradiční součást Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století. Hlavním tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století. Expozice připravená ve výstavní síni „13“ připomene známé i méně známé autory v novém pohledu: ukáže způsob, jakým ve svém díle ztvárňovali oblíbené momenty a životní situace lidí, a zahrne strukturovaně několik souborů obrazů, kreseb, grafiky a fotografie o celkovém počtu přibližně 90 exponátů v doprovodu stručných úvodních textů. Exponáty jsou vybrány především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších veřejných a soukromých sbírek. Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: Procházka, výlet a lázeňský pobyt / V zasnění, při odpočinku, během zahálky a při nudě / Svět mateřství a dětství / Svátky, slavnosti a zábavy / Erotika krotká či nezřízená? / Z hospody do kavárny a zpět / S péčí o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu. Dvě menší součásti výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy; živé obrazy a fotografování jako událost. K výstavě vyjde katalog odpovídající formátem a rozsahem ediční řadě katalogů vydávaným k těmto sympoziálním výstavám. Výstava je připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Vernisáž: 20. 2. 2020, 18:00

Vstupné: plné 50 Kč, zlevněné 25 Kč, rodinné 110 Kč

 

Autor: Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

Kurátor: Mgr. Petr Jindra