Zase ty Rukopisy – „národní“ kultura a umění v 19. století

3. 3. – 22. 4. 2022

SVK PK

Zdarma

Podrobné informace

Písemnosti nalezené v letech 1816 až 1848, z nichž za nejvýznamnější jsou považovány Rukopisy královédvorský a zelenohorský, jsou všeobecně známé. Jejich vliv na soudobou
kulturu a umění 19. století je nepřehlédnutelný. Tomuto tématu je věnována výstava 42. ročníku Smetanovských dnů i plzeňského mezioborového sympozia, která představí na základě dokumentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje jak domnělé původce těchto děl, tak autory čerpající z Rukopisů náměty pro svou vlastní tvorbu.

Autor: Mgr. Pavlína Doležalová

Grafické zpracování: BcA. Karolína Čaplová

Editace a korektury: Mgr. Mgr. Martina Košanová, Ing. Zuzana Holečková

 Vernisáž: 2. 3. 2022, 17:00, hlavní budova SVK PK - přízemí Smetanovy sady 2, Plzeň