Vzpomínkový komponovaný pořad a 40. SD

Dům hudby

Podrobné informace

Moderovaný pořad k 40. ročníku Smetanovských dnů je zaměřen na jubileum multioborového festivalu, jehož první ročník se v Plzni konal v r. 1981. Pořad hudbou, slovem i audiovizuální formou připomene bohatou historii festivalu a některé z jeho klíčových momentů. Hosty pořadu budou, kromě interpretů, i někteří ze zakladatelů festivalu Smetanovské dny. V rámci tohoto večera zazní v podání sólistek opery Divadla J. K. Tyla v Plzni Radky Sehnoutkové a Ivany Veberové árie a duet z oper Bedřicha Smetany a Karla Šebora. Na klavír je doprovodí iniciátor a jeden za zakladatelů festivalu dirigent Ivan Pařík. V druhé polovině večera vystoupí Prague Radio Trio s hercem Svatoplukem Schullerem.

 

Karel Šebor:

Templáři na Moravě - árie Anežky z Vartenberka

Bedřich Smetana:

Dvě vdovy – árie Karoliny

Dalibor – výstup a árie Jitky

– árie Milady

– duet Milady a Jitky

Tomaš Ille:

Přísloví Šalamounova. Melodram pro hoboj,

klarinet, fagot a recitátora

 

Účinkují:

Radka Sehnoutková: soprán

Ivana Veberová: soprán

Ivan Pařík: nastudování a klavírní spolupráce

Gabriela Špalková: moderace

Prague Radio Trio

Lukáš Pavlíček: hoboj

Lukáš Dittrich: klarinet

Libor Soukal: fagot

Svatopluk Schuller: umělecký přednes

Ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Plzně.