Wihanovo kvarteto - Kvartety z pera mistrů

Dům hudby

Podrobné informace

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur č. 5, op. 64 „Skřivánčí“

Johannes Brahms: Smyčcový kvartet a moll č. 2, op. 51

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet e moll “Z mého života”

Účinkující:
Leoš Čepický – housle
Jan Schulmeister – housle
Jakub Čepický – viola
Michal Kaňka – violoncello