Život a dílo Josefa Františka Smetany

Přednáška doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc.

SVKPK

zdarma

Podrobné informace

Ve stínu prací hudebního skladatele Bedřicha Smetany stojí dílo jeho staršího bratrance Josefa Františka, profesora plzeňského filozofického ústavu a gymnázia. Autora česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu, astronomie a řady dalších děl. Přednáška docenta Bečváře seznámí posluchače s životními osudy a pracovními úspěchy J. F. Smetany, které zdokumentovala řada významných pedagogů v odborné monografii, jejíž uvedení bude součástí programu.

Pořádá Česká astronomická společnost ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.