44. Plzeňské mezioborové sympozium

Trh a kapitál v české kultuře 19. století

Západočeské muzeum

Podrobné informace

Hudební doprovod na zahájení sympozia 29. února:
Lucie Vagenknechtová: soprán
Ladislava Kaspříková: klavír

Proměna středoevropské ekonomiky z rurální v průmyslovou byla spojena mj. s koncentrací kapitálu, který umožňoval podnikatelům přinášet inovace a ostatním vrstvám společnosti podílet se na jejich hospodářských výsledcích. Během 19. století se kapitál stal zásadním předmětem intelektuálních reflexí a postupně pronikal do povědomí všech společenských vrstev spolu s dalšími koncepty rozvíjejícího se ekonomického myšlení, jakými byly představy o vztazích nabídky a poptávky, ekonomických cyklech, utváření cen apod. V důsledku vývoje ekonomiky Českých zemí v průběhu tzv. dlouhého 19. století trh už pro většinu populace nepředstavoval jen více méně předvídatelné místo nákupu a prodeje komodit, ale stal se navíc abstraktní veličinou související v mnoha ohledech například s morálkou a politikou. Nutnost vstupovat se svou produkcí na trh a přizpůsobovat se jeho zákonitostem poznamenala také různé oblasti literární, výtvarné a hudební produkce.