Historie

Festival Smetanovské dny patří již od roku 1980 k největším kulturním svátkům města Plzně. U jeho zrodu stála idea mezioborového odborného sympozia k problematice 19. století, jež se od roku 1981 tradičně koná v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Na jeho pořádání spolupracuje tým odborníků z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Archivu města Plzně. K sympóziu se postupně přidávaly různé kulturní akce a dnes Smetanovské dny spojují dohromady řadu uměleckých oblastí: hudbu, divadlo, výtvarné umění a film.

Svým významem přesáhl festival hranice města a každoročně láká do Plzně vynikající interprety a hudební soubory. V minulých letech zde vystoupila např. skvělá pěvkyně Dagmar Pecková, slovenská sopranistka Ľubica Vargicová, houslová virtuoska Gabriela Demeterová, naše přední klavíristka Jitka Čechová či hráčka na harfu Kateřina Englichová. Ze souborů připomeňme alespoň světově proslulou Scholu gregorianu pragensis nebo Pražský komorní orchestr. Poslední ročníky se vyznačovaly realizací náročných festivalových projektů – v roce 2008 byla uvedena Janáčkova Glagolská mše, v roce 2009 Matoušovy pašije J. S. Bacha a ve stejném roce i zajímavé srovnání tvorby Mozarta a Salieriho v podobě provedení Requiem obou autorů. Nejnáročnějším bylo uvedení monumentálního Requiem G. Verdiho v roce 2010, které se stalo pro všechny přítomné skutečně

Festival tradičně poskytuje řadu možností i plzeňským institucím. K akcím se připojuje svými koncerty Západočeské hudební centrum, stejně jako Západočeské muzeum, jež spolu se Západočeskou galerií realizuje zajímavé a inspirativní výstavy. Každé dva roky se navíc v Plzni koná mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž, jejím vyvrcholením jsou koncerty laureátů, během nichž je možno vyslechnout špičkové výkony v oblasti pianistického interpretačního umění. Přínosná jsou vždy představení Divadla Josefa Kajetána Tyla, stejně jako produkce určené mladším divákům zpřístupňující svět „vážné hudby“ a opery zábavným a hravým způsobem („Prodanka, jak ji neznáte“ a „O rusalce“) .


Po problémech, které se objevily v souvislosti s financováním festivalu Smetanovské dny v roce 2012, byla pořadateli oslovena Plzeňská filharmonie, která úspěšně realizovala několik mimořádných koncertů. Její dramaturgie se ukázala být šťastnou volbou a všechny hudební produkce se setkaly s velkým zájmem publika.

Na podzim roku 2012 zvítězila Plzeňská filharmonie ve výběrovém řízení a stala pořadatelem festivalu pro ročníky 2013 - 2015. Úspěch v grantovém řízení v roce 2015 pak znamená pořadatelství na další 3 ročníky, 2016 - 2018. V roce 2018 bylo pořádání festivalu Smetanovské dny zapsáno do zakládací listiny Plzeňské filharmonie, která se tak stala jeho výhradním pořadatelem.