Smetanovské dny

Mezinárodní festival vážné hudby v Plzni

Vážení přátelé Smetanovských dnů, oznamujeme Vám, že na základě nařízení vlády České republiky ze dne 10. března 2020 v souvislosti se šířením nákazy koronavirem (COVID-19), které s platností od 10. 3. 2020 od 18. hodiny zakazuje veškeré akce pro veřejnost nad 100 lidí, ruší Plzeňská filharmonie a festival Smetanovské dny své koncerty a kulturní akce až do odvolání.

Vzhledem k zatím časově neohraničené platnosti výše uvedeného nařízení bude otázka kompenzace vstupenek za neuskutečněné koncerty řešena později. Plzeňská filharmonie bude prostřednictvím svých webových stránek, sociálních sítí a hromadných sdělovacích prostředků veřejnost informovat o možnostech náhradního řešení formou výměny vstupenek na pozdější koncerty či případného vrácení vstupného.

Je nám ctí přivítat Vás na dalším ročníku Smetanovských dnů, hudebního festivalu, který si za čtyřicet let své existence získal oblibu a respekt široké kulturní veřejnosti.

Stejně jako v předchozích letech Vás čeká žánrová pestrost, zajímavá dramaturgie, spojení oblasti hudební, literární, dramatické i výtvarné. Jednotící motto letošního ročníku „Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století“ se odrazí v řadě uměleckých projektů a stane se také hlavním tématem mezioborového vědeckého sympozia, které proběhne ve dnech 20. 2.  – 22. 2. 2020.

Festival Smetanovské dny bude slavnostně zahájen 27. 2. 2020 koncertem vynikajícího houslisty Nikity Boriso-Glebského, doprovázeného Filharmonií Hradec Králové. Pořadatelem celého festivalu je Plzeňská filharmonie spolupracující na tvorbě programu s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. Připraveny jsou výstavy, workshopy, divadelní a koncertní vystoupení, v nichž se publiku představí významné osobnosti domácí a zahraniční scény.

Silný umělecký zážitek lze očekávat nejen od zahajovacího koncertu, ale těšit se můžeme i na souborné provedení Beethovenových smyčcových kvartetů, jehož uměleckým garantem bude Michal Kaňka, na umění houslisty Milana Al-Ashhaba na koncertě s názvem Romantické Rusko či na skvělou francouzskou klavíristku Anne Queffélec. Příjemné hudební zážitky slibují vystoupení souborů Pacora trio s Plzeňskou filharmonií nebo slovenského souboru Balkansambel.

Divadlo J. K. Tyla přispěje do festivalového programu představením Carmen Georgese Bizeta a R.U.R. Karla Čapka.  Zajímavé výstavy jsou přichystány v Západočeském muzeu, Západočeské galerii a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Hudba a umění sbližují, vytvářejí mezilidská pouta, přináší radost a vytržení z běžného stereotypu. V duchu této představy jsme - stejně jako v letech minulých - věnovali veškerou možnou péči přípravě programu a věříme, že si v naší nabídce najdete potěšení a inspiraci.