Smetanovské dny

Mezinárodní festival vážné hudby v Plzni

Rok 2019 přinese již po devětatřicáté všem milovníkům hudby, literatury, divadla a výtvarného umění velký kulturní svátek. Smetanovské dny, akce nesoucí název této významné české osobnosti, jsou festivalem, který již zprostředkoval řadu pozoruhodných uměleckých počinů a za dobu své existence se významně zapsal mezi tradice města Plzně.

Jeho pořadatelem je od roku 2013 Plzeňská filharmonie, s níž na dramaturgii částečně spolupracují instituce regionální i celorepublikové působnosti.

Na slavností zahájení letošního ročníku se můžete těšit 28. února 2019, kdy se v Plzni vystoupí světoznámá sopranistka Sophia Burgos, ale jako předkrm se Vám již listopadu 2018 představí vynikající mladí klavíristé ve festivalovém prologu, jímž se stane Finále mezinárodní Smetanovské klavírní soutěže v Měšťanské besedě. Samozřejmě, nebudou chybět ani další tradiční akce, jako výstavy, sympozia, autorské čtení a řada koncertů. Vedle toho se můžete těšit i na vystoupení plzeňského lidového souboru Mladina s jeho masopustní lidovou veselicí. Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany připomene narození významného českého skladatele i jeho hluboký vztah k našemu městu. Jednotící motto letošního ročníku „Zrození lidu v české kultuře 19. století“ se odrazí v řadě uměleckých projektů a stane se také hlavním tématem mezioborového vědeckého sympozia, které proběhne ve dnech 28. 2. – 2. 3. 2019.

Je nám ctí přivítat Vás na dalším ročníku Smetanovských dnů, hudebního festivalu, který si za bezmála čtyřicet let své existence získal oblibu a respekt široké kulturní veřejnosti.

Stejně jako v předchozích letech Vás čeká žánrová pestrost, zajímavá dramaturgie, spojení oblasti hudební, literární, dramatické i výtvarné. Jednotící motto letošního ročníku „Zrození lidu v české kultuře 19. století“ se odrazí v řadě uměleckých projektů a stane se také hlavním tématem mezioborového vědeckého sympozia, které proběhne ve dnech 28. 2.  – 2. 3. 2019.

Jako zamýšlený prolog proběhne již v listopadu s festivalem tematicky spřízněná Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž pořádaná Konzervatoří Plzeň. Všechna hudební klání mladých umělců bývají zajímavá, vrcholem je však bezpochyby vystoupení finalistů nejvyšší kategorie s doprovodem orchestru Plzeňské filharmonie, které se uskuteční 18. 11. 2018.

Festival Smetanovské dny bude zahájen 28. 2. 2019 pietním aktem u pomníku Bedřicha Smetany. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie spolupracující na tvorbě programu s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. Připraveny jsou výstavy, workshopy, divadelní a koncertní vystoupení, v nichž se publiku představí významné osobnosti domácí a zahraniční scény.

Silný umělecký zážitek lze očekávat již od zahajovacího koncertu hudební části festivalu, na němž vystoupí vynikající americká pěvkyně Sophia Burgos. Těšit se můžeme dále na umění harfenistky Jany Bouškové či violoncellistky Michaely Fukačové a pianisty Mariána Lapšanského. Příjemná, lidsky hřejivá setkání slibují vystoupení souboru Musica Bohemica (pod vedením Jaroslava Krčka), legendárního Českého noneta i originálního multiinstrumentalisty Jiřího Stivína. Ctitele komorních těles potěší Wihanovo kvarteto a Prague Radio Trio; nevšední zážitek přinese kombinace varhan a bicích nástrojů v díle Petra Ebena ( Irena Chřibková a Martin Opršál).

Své příznivce si na Smetanovských dnech získala autorská čtení Eugena Brikciuse, který bude hostem festivalu i letos. V dalších hudebních a hudebně-literárních pořadech se představí též umělci z Plzně i celého západočeského regionu a jako vždy je přichystáno něco zajímavého  pro nejmenší posluchače. Divadlo J. K. Tyla přispěje do festivalového programu inscenací Fibichovy Nevěsty messinské. Zajímavé výstavy jsou přichystány v Západočeském muzeu, Galerii města Plzně a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Hudba a umění sbližují, vytvářejí mezilidská pouta, přináší radost a vytržení z běžného stereotypu. V duchu této představy jsme - stejně jako v letech minulých - věnovali veškerou možnou péči přípravě programu a věříme, že si v naší nabídce najdete potěšení a inspiraci.