Smetanovské dny

Mezinárodní festival vážné hudby v Plzni

Rok 2020 přinese již po čtyřicáté všem milovníkům hudby, literatury, divadla a výtvarného umění velký kulturní svátek. Smetanovské dny, akce nesoucí název této významné české osobnosti, jsou festivalem, který již zprostředkoval řadu pozoruhodných uměleckých počinů a za dobu své existence se významně zapsal mezi tradice města Plzně.

Jeho pořadatelem je od roku 2013 Plzeňská filharmonie, s níž na dramaturgii částečně spolupracují instituce regionální i celorepublikové působnosti.

Na slavností zahájení jubilejního 40. ročníku se můžete těšit 27. února 2020, kdy se v Plzni představí světoznámý houslista Nikita Boriso-Glebsky za doprovodu Filharmonie Hradec Králové. Letošní ročník navíc připomene i výročí 250 let od narození hudebního génia Ludwiga van Beethovena, a to přednesem všech jeho smyčcových kvartetů. Připravena je i řada dalších skvělých koncertů i neméně bohatý doprovodný program v podobě výstav, divadelních představení, pořadů pro děti či vzpomínkového večera k 40 letům existence tohoto festivalu. Vedle toho se můžete těšit i na vystoupení plzeňského lidového souboru Mladina s jeho masopustní lidovou veselicí. Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany připomene narození významného českého skladatele i jeho hluboký vztah k našemu městu. Jednotící motto letošního ročníku „Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století" se odrazí v řadě uměleckých projektů a stane se také hlavním tématem mezioborového vědeckého sympozia, které proběhne ve dnech 20. 2. – 22. 2. 2020.

Je nám ctí přivítat Vás na dalším ročníku Smetanovských dnů, hudebního festivalu, který si za čtyřicet let své existence získal oblibu a respekt široké kulturní veřejnosti.

Stejně jako v předchozích letech Vás čeká žánrová pestrost, zajímavá dramaturgie, spojení oblasti hudební, literární, dramatické i výtvarné. Jednotící motto letošního ročníku „Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století“ se odrazí v řadě uměleckých projektů a stane se také hlavním tématem mezioborového vědeckého sympozia, které proběhne ve dnech 20. 2.  – 22. 2. 2020.

Festival Smetanovské dny bude slavnostně zahájen 27. 2. 2020 koncertem vynikajícího houslisty Nikity Boriso-Glebského, doprovázeného Filharmonií Hradec Králové. Pořadatelem celého festivalu je Plzeňská filharmonie spolupracující na tvorbě programu s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. Připraveny jsou výstavy, workshopy, divadelní a koncertní vystoupení, v nichž se publiku představí významné osobnosti domácí a zahraniční scény.

Silný umělecký zážitek lze očekávat nejen od zahajovacího koncertu, ale těšit se můžeme i na souborné provedení Beethovenových smyčcových kvartetů, jehož uměleckým garantem bude Michal Kaňka, na umění houslisty Milana Al-Ashhaba na koncertě s názvem Romantické Rusko či na skvělou francouzskou klavíristku Anne Queffélec. Příjemné hudební zážitky slibují vystoupení souborů Pacora trio s Plzeňskou filharmonií nebo slovenského souboru Balkansambel.

Divadlo J. K. Tyla přispěje do festivalového programu představením Carmen Georgese Bizeta a R.U.R. Karla Čapka.  Zajímavé výstavy jsou přichystány v Západočeském muzeu, Západočeské galerii a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Hudba a umění sbližují, vytvářejí mezilidská pouta, přináší radost a vytržení z běžného stereotypu. V duchu této představy jsme - stejně jako v letech minulých - věnovali veškerou možnou péči přípravě programu a věříme, že si v naší nabídce najdete potěšení a inspiraci.