Smetanovské dny

Je nám ctí přivítat Vás na dalším ročníku Smetanovských dnů, hudebního festivalu, který si za více než čtyřicet let své existence získal oblibu a respekt široké kulturní veřejnosti.

Stejně jako v předchozích letech Vás čeká žánrová pestrost, zajímavá dramaturgie, spojení oblasti hudební, literární, dramatické i výtvarné. Jednotící motto letošního ročníku „Dílo a proměna myšlení v české společnosti 19. století“ se odrazí v řadě uměleckých projektů a stane se také hlavním tématem tradičního mezioborového vědeckého sympozia, které proběhne ve dnech 2. 3.  – 6. 4. 2023.

Festival Smetanovské dny bude slavnostně zahájen 2. 3. 2023 koncertem "Alexander Blettenberg & Norimberští symfonikové". Na tvorbě programu spolupracuje s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. Připraveny jsou výstavy, workshopy, divadelní a koncertní vystoupení, v nichž se publiku představí významné osobnosti domácí a zahraniční scény.

Silný umělecký zážitek lze očekávat nejen od zahajovacího koncertu, ale těšit se můžeme na řadu komorních koncertů v Domě hudby s Igorem Ardaševem, Štěpánem Rakem, Haydn Ensemblem, Quasi Triem a dalšími špičkovými umělci. Mimořádný zážitek určitě slibují i koncerty v katedrále sv. Bartoloměje, kde jsou naplánovány koncerty Stabat Mater & Giovanni Battista Pergolesi a Putování pařížskými chrámy. Také závěrečný koncert bude posluchačským svátkem, těšit se můžete na Stavat Mater Antonína Dvořáka v podání Plzeňské filharmonie, Českého filharmonického sboru Brno a sólistů Alběty Poláčkové (soprán), Václavy Houskové (alt), Václava Vallona (tenor) a Romana Janála (bas). 

Velmi zajímavý bude také komponovaný pořad věnovaný dějinám, kultuře a indentitě Romů s názvem Cimbálovka na druhou. Představí se hned dvě skvělé cimbálovky, Cimbálová muzika Horváthovci a Cimbálová muzika Milana Broučka. Nebude chybět ani rozhovor s ředitelkou Muzea romské kultury v Brně Janou Horváthovou. Moderovat bude historik Zdeněk Hazdra.  

Divadlo J. K. Tyla přispěje do festivalového programu představením Armida Antonína Dvořáka. a zajímavé výstavy jsou přichystány v Západočeské galerii a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Hudba a umění sbližují, vytvářejí mezilidská pouta, přináší radost a vytržení z běžného stereotypu. V duchu této představy jsme - stejně jako v letech minulých - věnovali veškerou možnou péči přípravě programu a věříme, že si v naší nabídce najdete potěšení a inspiraci.