Smetanovské dny

Je nám ctí přivítat Vás na dalším 44. ročníku Smetanovských dnů, hudebního festivalu, který si za více než čtyřicet let své existence získal oblibu a respekt široké kulturní veřejnosti. Letoční ročník proběhne od 7. března do 11. dubna 2024. 

Stejně jako v předchozích letech Vás čeká žánrová pestrost, zajímavá dramaturgie, spojení oblasti hudební, literární, dramatické i výtvarné. Hlavními tématy letošního ročníku jsou výročí Smetana 200, Rok české hudby a také Trh a kapitál v české kultuře 19. století. Tato témata se samozřejmě odrazí v řadě uměleckých projektů. Trh a kapitál v české kultuře 19. století se stane hlavním tématem tradičního mezioborového vědeckého sympozia, které proběhne ve dnech od 29. února do 2. března 2024.

Festival Smetanovské dny bude slavnostně zahájen 7. března 2024 Cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Na tvorbě programu spolupracujeme s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. Připraveny jsou výstavy, workshopy, divadelní a koncertní vystoupení, v nichž se publiku představí významné osobnosti domácí i zahraniční scény.

Silný umělecký zážitek lze očekávat nejen od zahajovacího koncertu, těšit se můžeme na řadu komorních koncertů v Domě hudby nebo návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. Těšit se můžete na vokální těleso Skety, tradiční koncert ZUŠ Bedřicha Smetany, či Kühnův dětský sbor. V rámci komorních koncertů vystoupí Orbis trio, kytaristé Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak, Smetanovo trio, Ballot Quintet, Talichovo kvarteto nebo České noneto, které v roce 2024 slaví výročí 100 let od svého založení.

Připraveny jsou i dva večery věnované melodramu – První české melodramy a České melodramy současnosti. Oba večery v režii muzikoložky, kurátorky Českého muzea hudby a docenty HAMU Věry Šustíkové.

Celorepublikovým unikátem je projekt Smetanománie – kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany ve třech dnech (od 5. do 7. dubna 2024 v Domě hudby). Garantem projektu je pianista a ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon. Do projektu jsou zapojeny školy Konzervatoř Plzeň, Janáčkova akademie múzických umění, Ostravská univerzita umění, ale také významní klavíristé Ivo Kahánek, Jan Jiraský, Igor Ardašev, Daniel Wiesner, Matouš Zukal, Stanislav Gallin, Eliška Tkadlčíková, Anna Gaálová, Pavol Praženica, Anna Pham, Eliška Novotná a Lukáš Michel.

Také komponované pořady nechybí ve festivalové dramaturgii – Vzpomínka na Plzeň – studentský deník Bedřicha Smetany a Smetana & Dvořák mecenášům. Tento večer uspokojí také chuťové vjemy posluchačů, součástí bude ochutnávka sorbetů z dob Bedřicha Smetany.

Divadlo J. K. Tyla přispěje do festivalového programu komorní operou Jsem kněžna bláznů.

Hudba a umění sbližují, vytvářejí mezilidská pouta, přináší radost a vytržení z běžného stereotypu. V duchu této představy jsme – stejně jako v letech minulých – věnovali veškerou možnou péči přípravě programu a věříme, že si v naší nabídce najdete potěšení a inspiraci.