Smetanovské dny

Mezinárodní festival vážné hudby v Plzni

Vážení přátelé Smetanovských dnů, program 42. ročníku hudebního festivalu Smetanovské dny intenzivně připravujeme a my doufáme, že se bude moci uskutečnit už bez všech omezení souvisejících se současnou epidemickou situací v České republice.

Je nám ctí přivítat Vás na dalším ročníku Smetanovských dnů, hudebního festivalu, který si za více než čtyřicet let své existence získal oblibu a respekt široké kulturní veřejnosti.

Stejně jako v předchozích letech Vás čeká žánrová pestrost, zajímavá dramaturgie, spojení oblasti hudební, literární, dramatické i výtvarné. Jednotící motto letošního ročníku „Dílo a proměna myšlení v české společnosti 19. století“ se odrazí v řadě uměleckých projektů a stane se také hlavním tématem tradičního mezioborového vědeckého sympozia, které proběhne ve dnech 2. 3.  – 4. 3. 2022.

Festival Smetanovské dny bude slavnostně zahájen 3. 3. 2022 koncertem "Alban Beikircher a Novosvětská" v podání Plzeňské filharmonie, která je i pořadatelem celého festivalu. Na tvorbě programu spolupracuje s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. Připraveny jsou výstavy, workshopy, divadelní a koncertní vystoupení, v nichž se publiku představí významné osobnosti domácí a zahraniční scény.

Silný umělecký zážitek lze očekávat nejen od zahajovacího koncertu, ale těšit se můžeme na řadu komorních koncertů v Domě hudby s Igorem Ardaševem, Štěpánem Rakem, Wihanovým kvartetem, Lucií kaňkovou Ivana Klánského s Dechovým kvintetem PKF a další. Mimořádný zážitek určitě slibují i koncerty v katedrále sv. Bartoloměje, kde vystoupí Moravia Brass Band s programem Žestě rozezní chrám a také Schola Gregoriana Pragensis s programem nazvaným Sedm dní na Karlově univerzitě. Jedním z vrcholů festivalu bude vystoupení Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem a sólistkou Kateřinou Kněžíkovou v Měšťanské besedě.

Divadlo J. K. Tyla přispěje do festivalového programu představením Leoše Janáčka Věc Makropulos. a zajímavé výstavy jsou přichystány v Západočeské galerii a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Hudba a umění sbližují, vytvářejí mezilidská pouta, přináší radost a vytržení z běžného stereotypu. V duchu této představy jsme - stejně jako v letech minulých - věnovali veškerou možnou péči přípravě programu a věříme, že si v naší nabídce najdete potěšení a inspiraci.