Program Smetanovské dny / Vše

Finále Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže 2018

Měšťanská beseda

O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 19. století

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Sophia Burgos & Plzeňská filharmonie

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany

Kopeckého sady - Pomník Bedřicha Smetany

Pietní akt u pomníku J. F. Smetany

Smetanovy sady - Pomník J. F. Smetany

39. plzeňské mezioborové sympozium: Zrození lidu v české kultuře 19. století.

Západočeské muzeum v Plzni

Jdi na venkov: Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni

Autorské čtení: Eugen Brikcius

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť!

U Branky, Smetanovy sady - Plzeň

Tanec v době mládí Bedřicha Smetany

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

Jan Koula - národopisec a novorenesančník

Západočeské muzeum v Plzni

Detektivka v orchestru: Případ ztracených hudebníků

Studio S1, Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10

Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

DEPO2015, Plzeň

České noneto - 95 let

Dům hudby

Wihanovo kvarteto

Dům Hudby

Tango & Capella Brava

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

Exkluzivně

24 hodin s J. F. Smetanou

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Nuže, jeď už milá polko, šťastnou cestu (ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň)

Dům Hudby

Napříč generacemi

Studio S1, Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10

Velikonoce s Musicou Bohemicou

Dům Hudby

Prague Radio Trio & Svatopluk Schuller

Církev bratrská, Doudlevecká 31, Plzeň

Zdeněk Fibich: Nevěsta messinská

Divadlo J. K. Tyla

Eliška Krásnohorská & česká opera

Dům Hudby

Jiří Bárta & Terezie Fialová

Dům hudby, Plzeň

Irena Chřibková & Martin Opršál

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Jiří Stivín & co? s Plzeňskou filharmonií

Měšťanská beseda

Tři prasátka & Pruhované panenky

Studio S1, Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10

Kolegium pro duchovní hudbu & Vít Aschenbrenner

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Jana Boušková & Plzeňská filharmonie

Měšťanská beseda

Finále Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže 2018

Měšťanská beseda

Sophia Burgos & Plzeňská filharmonie

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Jana Boušková & Plzeňská filharmonie

Měšťanská beseda

České noneto - 95 let

Dům hudby

Wihanovo kvarteto

Dům Hudby

Napříč generacemi

Studio S1, Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10

Prague Radio Trio & Svatopluk Schuller

Církev bratrská, Doudlevecká 31, Plzeň

Zdeněk Fibich: Nevěsta messinská

Divadlo J. K. Tyla

Eliška Krásnohorská & česká opera

Dům Hudby

Jiří Bárta & Terezie Fialová

Dům hudby, Plzeň

Irena Chřibková & Martin Opršál

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kolegium pro duchovní hudbu & Vít Aschenbrenner

Kostel sv. Jana Nepomuckého

O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 19. století

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

39. plzeňské mezioborové sympozium: Zrození lidu v české kultuře 19. století.

Západočeské muzeum v Plzni

Jdi na venkov: Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni

Jan Koula - národopisec a novorenesančník

Západočeské muzeum v Plzni

Detektivka v orchestru: Případ ztracených hudebníků

Studio S1, Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10

Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

DEPO2015, Plzeň

Tři prasátka & Pruhované panenky

Studio S1, Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10

Autorské čtení: Eugen Brikcius

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Tango & Capella Brava

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

Exkluzivně

Jiří Stivín & co? s Plzeňskou filharmonií

Měšťanská beseda

Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť!

U Branky, Smetanovy sady - Plzeň

24 hodin s J. F. Smetanou

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Nuže, jeď už milá polko, šťastnou cestu (ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň)

Dům Hudby