Program Smetanovské dny / Vše

Výstava Slavní čeští skladatelé

Nová scéna DJKT

Masopust

U Branky, Smetanovy sady 2

44. Plzeňské mezioborové sympozium

Západočeské muzeum

Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany

Kopeckého sady

Výstava Plzeňská filharmonie v proměnách času

Prostor před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje

Exkluzivně

Výstava Bedřich Smetana a Plzeň

Západočeské muzeum

Výstava Umění prodat (se)

Západočeská galerie, výstavní síň 13

Má vlast

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Skety

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

Měšťanská beseda

Orbis trio

Dům hudby

Kühnův dětský sbor

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Štěpán Rak & Jan-Matěj Rak

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

Jsem kněžna bláznů

DJKT

Smetanovo trio

Dům hudby

Ballot Quintett

Dům hudby

České melodramy současnosti

Dům hudby

Smetana & Dvořák mecenášům

Dům hudby

Exkluzivně

První české melodramy

Dům hudby

Ivo Kahánek

Dům hudby

Jan Jiraský & Matouš Zukal

Dům hudby

Eliška Novotná & Lukáš Michel

Dům hudby

Janáčkova akademie múzických umění

Dům hudby

Konzervatoř Plzeň

Dům hudby

Ostravská univerzita umění

Dům hudby

To byste nevěřila, co má Mistr nejraději

Český rozhlas Plzeň, Studio S1

Igor Ardašev

Dům hudby

Daniel Wiesner

Dům hudby

Eliška Tkadlčíková & Stanislav Gallin

Dům hudby

Gaálová & Pham & Praženica

Dům hudby

Talichovo kvarteto

Dům hudby

České noneto 100

Dům hudby

Exkluzivně

Vzpomínka na Plzeň – studentský deník Bedřicha Smetany

Dům hudby

Smetana Gala

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Film Neslyším ničeho

Premiéra

Má vlast

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Smetana Gala

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Orbis trio

Dům hudby

Kühnův dětský sbor

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Štěpán Rak & Jan-Matěj Rak

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

Jsem kněžna bláznů

DJKT

Smetanovo trio

Dům hudby

Ballot Quintett

Dům hudby

Smetana & Dvořák mecenášům

Dům hudby

Exkluzivně

Ivo Kahánek

Dům hudby

Jan Jiraský & Matouš Zukal

Dům hudby

Eliška Novotná & Lukáš Michel

Dům hudby

Janáčkova akademie múzických umění

Dům hudby

Konzervatoř Plzeň

Dům hudby

Ostravská univerzita umění

Dům hudby

Igor Ardašev

Dům hudby

Daniel Wiesner

Dům hudby

Eliška Tkadlčíková & Stanislav Gallin

Dům hudby

Gaálová & Pham & Praženica

Dům hudby

Talichovo kvarteto

Dům hudby

České noneto 100

Dům hudby

Exkluzivně

Výstava Slavní čeští skladatelé

Nová scéna DJKT

44. Plzeňské mezioborové sympozium

Západočeské muzeum

Výstava Plzeňská filharmonie v proměnách času

Prostor před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje

Exkluzivně

Výstava Bedřich Smetana a Plzeň

Západočeské muzeum

Výstava Umění prodat (se)

Západočeská galerie, výstavní síň 13

To byste nevěřila, co má Mistr nejraději

Český rozhlas Plzeň, Studio S1

Žádné události pro literární večery

Skety

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

Měšťanská beseda

České melodramy současnosti

Dům hudby

První české melodramy

Dům hudby

Vzpomínka na Plzeň – studentský deník Bedřicha Smetany

Dům hudby

Masopust

U Branky, Smetanovy sady 2

Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany

Kopeckého sady

Film Neslyším ničeho

Premiéra