Daniel Wiesner

Smetanománie

Dům hudby

Podrobné informace

Bedřich Smetana
Duo beze slov
Skladba v sonátové formě C dur
Skladba v sonátové formě A dur
Čtyřhlasá fuga D dur
Čtyřhlasá fuga D dur II.
Čtyřhlasá fuga C dur
Čtyřhlasá fuga a moll
Čtyřhlasá fuga E dur
Čtyřhlasá fuga G dur
Dvojitá fuga cis moll
Dvojitá fuga fis moll
Dvojitá fuga h moll
Figurave e moll na chorál „Bože, milostivý buď a vlídný“
Vzpomínka na Výmar
Caprice g moll
Charakteristický kus Ces dur
Andante F dur
Andante f moll
Allegro capriccioso

Projekt „Smetanománie“ představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti (od skladeb instruktážní a edukační povahy po velké koncertní cykly či skladby maximální interpretační obtížnosti jak po stránce technické, tak obsahové), bude

Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační povahy. Proto byli k účasti osloveni nejen koncertní klavíristi formátu Ivo Kahánka, Jana Jiraského nebo Igora Ardaševa, ale zároveň do tohoto projektu zapojí své studenty klavírní hry hudebně vzdělávací instituce na úrovni konzervatoří a vysokých škol z celé České republiky.

Doporučujeme

44. Plzeňské mezioborové sympozium

Západočeské muzeum

Trh a kapitál v české kultuře 19. století

Výstava Umění prodat (se)

Západočeská galerie, výstavní síň 13

Umělec ve spárech trhu 19. století

Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany

Kopeckého sady