Gaálová & Pham & Praženica

Smetanománie

Dům hudby

Podrobné informace

Bedřich Smetana
Šest charakteristických skladeb
pro klavír, op. 1
Etuda C dur ve formě preludia
Etuda a moll v písňové formě
Lesní city a dojmy
Zvědavý. Transkripce písně Franze Schuberta
Lístky do památníku
Koncertní fantazie na české národní písně

Anna Pham, Anna Gaálová,
Pavol Praženica: klavír

Projekt „Smetanománie“ představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti (od skladeb instruktážní a edukační povahy po velké koncertní cykly či skladby maximální interpretační obtížnosti jak po stránce technické, tak obsahové), bude

Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační povahy. Proto byli k účasti osloveni nejen koncertní klavíristi formátu Ivo Kahánka, Jana Jiraského nebo Igora Ardaševa, ale zároveň do tohoto projektu zapojí své studenty klavírní hry hudebně vzdělávací instituce na úrovni konzervatoří a vysokých škol z celé České republiky.