Jan Jiraský & Matouš Zukal

Smetanománie

Dům hudby

Podrobné informace

Bedřich Smetana
Sonáta g moll
Črty, op. 4
Črty, op. 5
Poklad melodií pro klavír
Macbeth a čarodějnice. Skica pro klavír ke scéně Macbeth a čarodějnice dle dramatu Williama Shakespeara

Projekt „Smetanománie“ představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti (od skladeb instruktážní a edukační povahy po velké koncertní cykly či skladby maximální interpretační obtížnosti jak po stránce technické, tak obsahové), bude

Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační povahy. Proto byli k účasti osloveni nejen koncertní klavíristi formátu Ivo Kahánka, Jana Jiraského nebo Igora Ardaševa, ale zároveň do tohoto projektu zapojí své studenty klavírní hry hudebně vzdělávací instituce na úrovni konzervatoří a vysokých škol z celé České republiky.