Janáčkova akademie múzických umění, Kento Satsuma

Smetanománie

Dům hudby

Podrobné informace

Bedřich Smetana
Charakteristické variace na téma
české lidové písně „Sil jsem proso“
Skladba C dur
Skladba C dur II.
Skladba c moll
Čtverylka F dur
Čtverylka B dur
Pochod c moll
Venkovský pochod B dur
Pochod F dur
Pochod válečníků D dur
Smuteční pochod f moll
Pochod pražské studentské legie
Pochod národní gardy

Kento Satsuma: klavír

Projekt „Smetanománie“ představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti (od skladeb instruktážní a edukační povahy po velké koncertní cykly či skladby maximální interpretační obtížnosti jak po stránce technické, tak obsahové), bude

Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační povahy. Proto byli k účasti osloveni nejen koncertní klavíristi formátu Ivo Kahánka, Jana Jiraského nebo Igora Ardaševa, ale zároveň do tohoto projektu zapojí své studenty klavírní hry hudebně vzdělávací instituce na úrovni konzervatoří a vysokých škol z celé České republiky.