Konzervatoř Plzeň, klavírní oddělení

Smetanománie

Dům hudby

Podrobné informace

Bedřich Smetana
Lístky do památníku, op. 2
Bettina polka (I. verze)
Bettina polka (II. verze)
Venkovanka
Polka G dur
Polka E dur
Polka g moll
Polka Es dur
Polka A dur
Polka f moll
Valčíky
Louisina polka
Jiřinková polka
Ze studentského života
Vzpomínka na Plzeň

Filip Bauer,
Matěj Nushart,
Valérie Puryk,
Sabina Leichtová,
Daniela Holecová,
Lucie Majerová,
Jonáš Halama,
Klára Kaiserová,
Tereza Čurdová,
Marie Puryk,
Violetta Baran: klavír

Projekt „Smetanománie“ představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti (od skladeb instruktážní a edukační povahy po velké koncertní cykly či skladby maximální interpretační obtížnosti jak po stránce technické, tak obsahové), bude

Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační povahy. Proto byli k účasti osloveni nejen koncertní klavíristi formátu Ivo Kahánka, Jana Jiraského nebo Igora Ardaševa, ale zároveň do tohoto projektu zapojí své studenty klavírní hry hudebně vzdělávací instituce na úrovni konzervatoří a vysokých škol z celé České republiky.