Ostravská univerzita umění

Smetanománie

Dům hudby

Podrobné informace

Bedřich Smetana
Tři charakteristické kusy, op. 3
Romance B dur
Romance g moll
Pensée fugitive
Rondo d moll
Vidění na plese (Plesová scéna ve formě polky)
Andante Es dur
Galopp di bravoura
Tři salonní polky, op. 7 /polka Fis dur s Lisztovou kadencí
Nokturno Es dur
Mazurkové capriccio cis moll
Skladba v sonátové formě B dur
Tříhlasá fuga e moll
Vivace F dur
Bagately a impromtus, op. 6

Štěpán Ralyk,
Marie Jírová,
Tomáš Tomčala,
Eva Kolková,
Zbyněk Pilbauer,
Klára Faltusová,
Jana Vondráčková,
Alena Březovská: klavír

Projekt „Smetanománie“ představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti (od skladeb instruktážní a edukační povahy po velké koncertní cykly či skladby maximální interpretační obtížnosti jak po stránce technické, tak obsahové), bude

Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační povahy. Proto byli k účasti osloveni nejen koncertní klavíristi formátu Ivo Kahánka, Jana Jiraského nebo Igora Ardaševa, ale zároveň do tohoto projektu zapojí své studenty klavírní hry hudebně vzdělávací instituce na úrovni konzervatoří a vysokých škol z celé České republiky.