Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
patří mezi nejstarší školy tohoto typu v České
republice. Byla založena v roce 1920 jako
Městská hudební škola, od roku 1924 nese
v názvu jméno Bedřicha Smetany. V počátcích
svého vzniku sídlila v Tylově ulici a věnovala
se výchově profesionálních hudebníků. V roce
1978 se škola přemístila z Kopeckého sadů do
budovy v Revoluční ulici, kde se vyučuje dosud
(výuka probíhá ještě na dvou odloučených
pracovištích: v Doubravce a na Vinicích).
V současnosti na škole studuje téměř 1000
žáků ve třech oborech: hudebním, tanečním
a výtvarném.

Škola spolupracuje s různými institucemi:
např. S Krajským úřadem Plzeňského kraje,
Magistrátem města Plzně, ÚMO Plzeň 4,
Plzeňskou filharmonií, Divadlem J. K. Tyla,
Konzervatoří v Plzni, ostatními ZUŠ v regionu,
Českým rozhlasem v Plzni, Fakultní nemocnicí
v Plzni. Žáci školy se veřejně prezentují na
koncertech, festivalech, soutěžích, výstavách
23. 3. 2023 / 19:00 / MB / 480 Kč
a dalších vystoupeních v rámci města,
Plzeňského kraje, České republiky i v zahraničí.
Na škole působí tři pěvecké sbory, řada
různých hudebních souborů a dechový
orchestr. Právě tato větší hudební tělesa
účinkují na koncertu Základní umělecké
školy Bedřicha Smetany v rámci
43. Smetanovských dnů.


S Plzeňskou filharmonií ZUŠ Bedřicha Smetany
spolupracuje dlouhodobě. Jsme velmi rádi, že
díky Plzeňské filharmonii jako organizátorovi
Smetanovských dnů máme možnost od roku
2013 pravidelně vystupovat v rámci tohoto
festivalu. Přehlídkový koncert má pro nás
(žáky a pedagogy) zvláštní „náboj“, neboť
můžeme tímto aktivně vzdát hold Bedřichu
Smetanovi a navázat na minulé, pro nás
mimořádné, zážitky z těchto koncertů.