Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany patří mezi nejstarší školy tohoto typu v České republice. Byla založena v roce 1920 jako Městská hudební škola, od roku 1924 nese v názvu jméno Bedřicha Smetany. V počátcích svého vzniku sídlila v Tylově ulici a věnovala se výchově profesionálních hudebníků, v roce 1978 se škola přemístila z Kopeckého sadů do budovy v Revoluční ulici, kde se vyučuje dosud (výuka probíhá ještě na dvou odloučených pracovištích: v Doubravce a na Vinicích). V současnosti na škole studuje téměř 1000 žáků ve třech oborech: hudebním, tanečním a výtvarném.

Škola spolupracuje s různými institucemi, např. s Krajským úřadem Plzeňského kraje, Magistrátem města Plzně, ÚMO Plzeň 4, Plzeňskou filharmonií, Divadlem J. K. Tyla, Konzervatoří Plzeň, ostatními ZUŠ v regionu, Českým rozhlasem v Plzni, Fakultní nemocnicí v Plzni. Žáci školy se veřejně prezentují na koncertech, festivalech, soutěžích, výstavách a dalších vystoupeních v rámci města, Plzeňského kraje, České republiky i v zahraničí. Na škole působí tři pěvecké sbory, řada různých hudebních souborů či dechový orchestr, a právě tato větší hudební tělesa účinkují na koncertu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v rámci 44. Smetanovských dnů.