Smetana & Dvořák mecenášům

Dům hudby

Exkluzivně

Podrobné informace

Součástí pořadu je ochutnávka dobových sorbetů.

Mimořádný koncert je věnovaný mecenášům umění. V průběhu večera zazní především skladby obou velikánů české hudby, k jejichž zrodu významnou měrou přispěli jejich podporovatelé. V životě Bedřicha Smetany zanechal důležitou stopu kníže Alexandr Thurn-Taxis. Na jeho loučeňském panství – v myslivně v Jabkenicích – prožil posledních takřka deset let svého života a složil řadu stěžejních děl: opery Hubička, Tajemství a Čertova stěna, klavírní cykly Sny a České tance a též zde dokončil cyklus Má vlast.

Kompozici Z domoviny pro housle a klavír věnoval přímo knížeti. Nebýt pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa, kdo ví, zda by Antonín Dvořák dosáhl světového věhlasu. Právě z Neffova podnětu, v jehož rodině Dvořák působil jako učitel hry na klavír, zkomponoval Moravské dvojzpěvy, které mu posléze získaly mezinárodní uznání. Důležitou roli ve Dvořákově životě sehrál také jeho švagr a mecenáš umění hrabě Václav Kounic. Ten mu poskytl zázemí na svém zámku ve Vysoké u Příbrami. Dvořák si zde časem postavil rodinný domek, pravidelně sem jezdil a skládal. Ve Vysoké nalezl inspiraci i pro svoji nejslavnější operu Rusalka.

Bedřich Smetana
Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír
Bedřich Smetana
Fantazie na českou lidovou píseň „Sil jsem proso“ pro housle a klavír

Antonín Dvořák
Moravské dvojzpěvy, op. 32, B62 (výběr)
Antonín Dvořák
Rusalka, árie Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“
Bedřich Smetana
Koncertní fantazie na české národní písně
Antonín Dvořák
Jakobín, árie Terinky „Ach bože, božínku ... Na podzim v ořeší“
Antonín Dvořák
Mazurek pro housle a klavír e moll, op. 49, B89
Antonín Dvořák
V národním tónu, op. 73, B146 (výběr)

Zdeněk Hazdra: průvodce večerem
Pavel Ryjáček: průvodce večerem
Lucie Vagenknechtová: soprán
Sylva Čmugrová: mezzosoprán
Štěpán Pražák: housle
Ladislava Kaspříková: klavír

Doporučujeme

44. Plzeňské mezioborové sympozium

Západočeské muzeum

Trh a kapitál v české kultuře 19. století

Výstava Umění prodat (se)

Západočeská galerie, výstavní síň 13

Umělec ve spárech trhu 19. století

Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany

Kopeckého sady