To byste nevěřila, co má Mistr nejraději

Český rozhlas Plzeň, Studio S1

Podrobné informace

Zábavně naučný program Plzeňské´filharmonie je zaměřen na obyčejné lidské vlastnosti nedostižných hudebních géniů všech hudebně historických etap. Klade si otázky typu: byli to podivíni, nebo normální lidé? Bonviváni, či nesnesitelní puntičkáři? Milovaní tatínci, či postrach rodiny? Jací byli někteří z nejvýznamnějších světových skladatelů v běžném životě? Jak komunikovali se svým nejbližším okolím? Jak s kolegy hudebníky? Jak s dalšími velikány umění? Čemu se vyhýbali a na čem „si ujížděli”? Pořad Plzeňské filharmonie, který pojednává o legendárních komponistech s úctou, ale i humorem a laskavým pochopením pro jejich poklesky a slabůstky, připomíná, že skladatelé nejsou jen tváře na zašlých a vybledlých fotografiích či obrazech z učeben hudební výchovy, ale že to byli živí lidé prožívající stejně jako my své radosti i strasti, úspěchy i prohry.

Monika Schullerová, Svatopluk Schuller: hlavní role 
Chuhei Iwasaki: dirigent 
Plzeňská filharmonie