Vernisáž výstavy Umění prodat (se)

Umělec ve spárech trhu 19. století

Západočeská galerie, výstavní síň 13

Podrobné informace

Výstava k 44. ročníku plzeňského mezioborového sympozia: Trh a kapitál v české kultuře 19. století (konaném ve dnech 29. února – 2. března 2024 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni)

Strategie, jaké umělec může zaujmout, aby získal prostředky pro svou nezávislou tvorbu, se v 19. století výrazně rozvíjely. Měnil se vztah zadavatelů a umělce, vztah výtvarného díla a publika i samotné tržní mechanismy. Rozhodující roli přebrali od původních mecenášů sběratelé, veřejní i soukromí objednavatelé, obchodníci s uměním, nakladatelé nebo spolky formouuměleckých soutěží a výstav.

Výstava nemá ambice vystihnout proměnu výtvarného pole ve vší komplexnosti. Otázky sběratelství nebo mecenátu ponecháme stranou. Zaměříme se na vztah umělce a publika, vlastní umělecké strategie, které ovládala touha prodat a zaujmout. Klíčovou roli hrála (a hraje) reklama. Nebo také mimoumělecké profese vycházející buď z původních řemeslných činností, nebo naopak uplatňující nové technologie, jako třeba reprodukční techniky nebo ilustraci. Jakým způsobem umění a vůbec umělci vstupovali na scénu reklamního prostředí, jak vypadala reklama na umění? A jak se naopak z umění stala reklama?

Výstava se soustředí na tři podstatné kapitoly bohaté umělecké scény 19. století – na to, jak reklama mohla ovlivňovat umění, na to, jak se umělecké dílo profilovalo jako reklama skrz různé varianty multiplikace, a na to, jakými způsoby mimo veřejné zakázky nebo sběratelství do tržního prostředí umělec vstupoval. Kritika tržního prostředí a kapitálu byla také nedílnou součástí uměleckých vyjádření především doby Fin de siècle.

Vystavena budou díla klíčových osobností raně moderního umění, jakými byli Norbert Grund, Josef Navrátil, August Bedřich Piepenhagen, Václav Brožík, Vojtěch Hynais, Josef Václav Myslbek nebo Luděk Marold a František Kupka.

Vernisáž: 29. února 2024 v 18 hodin,
výstavní síň „13“, Pražská 13, Plzeň
Termín výstavy: 1. března – 2. června 2024
Autoři: PhDr. Eva Bendová, PhD.,
Mgr. Marie Fiřtová, Ph.D., prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Kurátorka: Mgr. Marcela Štýbrová