Vernisáž výstavy Bedřich Smetana a Plzeň

Západočeské muzeum

Podrobné informace

Výstava, jejímž výsledkem je kritická edice studentského deníku Bedřicha Smetany, naváže na spolupráci Západočeského muzea v Plzni a Národního muzea. Toto první kompletní vydání unikátního pramene k ranému období Smetanova života zachycuje mimo jiné dobu jeho gymnaziálních studií v Plzni (1840–1843) a přináší zajímavý pohled na Plzeň Smetanovy doby.

Záměrem výstavy je představit mladého Smetanu jako studenta, ukázat Plzeň Smetanovy doby, prezentovat plzeňská místa a zvláště osoby spjaté se Smetanou a doložit pozdější Smetanovy kontakty s Plzní. Pozornost bude věnována i tradici plzeňských krojů v Prodané nevěstě a tradici plzeňské svatby. Výstava bude součástí 44. ročníku festivalu Smetanovské dny. Vernisáž proběhne v rámci tradičního sympozia 1. března 2024, v předvečer výročí Smetanova narození.

Výstava ve spolupráci Západočeským muzeem v Plzni a Národním muzeuem.