Vzpomínka na Plzeň – studentský deník Bedřicha Smetany

Tanec nechyběl...

Dům hudby

Podrobné informace

Komponovaný pořad je součástí česko-německého projektu, který představuje kritické vydání Smetanova studentského deníku. Autory edice jsou muzikoložka Olga Mojžíšová (Národní muzeum v Praze) a historik Tomáš Bernhardt (Západočeské muzeum v Plzni).

Deník zachycuje poslední čtyři roky Smetanových gymnaziálních studií v letech 1840–1843, velmi stručně nedokončený školní rok v Praze a podrobně následující tři roky na plzeňském gymnáziu. Ve dvou krátkých retrospektivách na začátku deníku Smetana ještě zachytil roky svého dětství a mládí do roku 1840 a na konci deníku pak období po odchodu z Plzně do roku 1847, kdy v Praze ukončil své hudební vzdělání a stanul na začátku samostatné životní a umělecké dráhy. Deník je hlavním zdrojem informací k této etapě Smetanova života. Je jedinečným dokladem jeho dospívání a dává nahlédnout nejen do jeho soukromí, ale také do tehdejšího studentského života a do prostředí plzeňské společnosti.

V průběhu pořadu zazní ukázky z deníku a výběr ze skladeb vztahujících se k tomuto období. O Smetanově deníku, o jeho edici a jejím významu budou hovořit autoři publikace Olga Mojžíšová a Tomáš Bernhardt a vědecký redaktor Václav Petrbok.

Kromě festivalu Smetanovské dny bude pořad uveden také v Praze, Řezně, Mnichově, Berlíně a Výmaru. V průběhu večera zazní následující díla Bedřicha Smetany:
Písňová tvorba
Liebchens Blick (B. Breiger, 1846)
Lebewohl! (Wilhelm Melhop, 1846)
Einladung (Johann Georg Jacobi, 1846)


Klavírní skladby

Polka g moll, č. 2 z cyklu Tři poetické polky, op. 8
Louisen-Polka / Louisina polka (1840)
Erinnerung an Pilsen / Vzpomínka na Plzeň (1843–1844)
Bagatelles et Impromptus / Bagately a Impromptus, op. 6 (1844):
č. 1 L´innocence / Nevinnost,
č. 2 L´abbattement / Sklíčenost,
č. 7 L´amour / Láska
Pensée fugitive (1845)

Účinkují:
Marek Kozák: klavír
Thoma Jaron-Wutz: zpěv
Svatopluk Schuller: moderace / přednes

Projekt vznikl ve spolupráci:
Adalbert Stifter Verein (Mnichov)
Deutsches Kulturforum östliches Europa (Postupim)
Festival Smetanovské dny
Národní muzeum (Praha)
Odbor kultury Magistrátu města Plzně
Plzeňská filharmonie
Sudetendeutsches Musikinstitut – Bezirk Oberpfalz (Řezno)
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Realizaci pořadu podpořili:
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / Zmocněnec Spolkové vlády pro kulturu a média
Deutsch-tschechische Zukunftsfonds / Česko-německý fond budoucnosti