Předprodej na festival Smetanovské dny zahájen!

 

Předprodej na 44. Smetanovské dny 

Zakoupit můžete vstupenky na jednotlivé akce na všech prodejních místech Plzeňské vstupenky, nebo on-line na www.plzenskavstupenka.cz 

Nabízíme také zajímavé festivalové akreditace: 

Smetanománie 600 Kč
10 koncertů 

SD 1.700 Kč
14. 3. / 19:00 / MB / Kühnův dětský sbor
3. 4. / 19:30 / DH / Smetana & Dvořák mecenášům
5.–7. 4. 2024 / DH/ Smetanománie
9. 4. / 19:30 / DH / České noneto

SD 2.500 Kč
15. 3. / 19:00 / NCPP / Štěpán Rak & Jan-Matěj Rak
25. 3. / 19:30 / DH / Ballot Quintett
9. 4. / 19:30 / DH / České noneto

SD 3.500 Kč
18. 3. / 19:30 / DH / Smetanovo trio
4. 4. / 19:30 / DH / První české melodramy
10. 4. / 19:30 / DH / Studentské deníky Bedřicha Smetany – Vzpomínka na Plzeň

SD4 800 Kč
14. 3. / 19:00 / MB / Kühnův dětský sbor
27. 3. / 19:30 / DH / Melodramy autorů ZHC
8. 4. / 19:30 / DH / Talichovo kvarteto
9. 4. / 19:30 / DH / České noneto

Akreditace na celý festival
Smetanovské dny 2024 - 3.500 Kč

Akreditace zahrnuje všechny prodávané
akce festivalu Smetanovské dny 2024
s výjimkou představení v Divadle J. K. Tyla a výstav.

Akreditace je možné zakoupit v sídle
Plzeňské filharmonie po předchozí domluvě:

PR manažer MgA. Michal Karban
602 486 635, michal.karban@plzenskafilharmonie.cz

Akreditace jsou přenosné a nevztahují se na ně další slevy.